Szukaj
Szukaj

Regulamin zakupu i korzystania z Vouchera Dermedik

 1. Postanowienia ogólne i definicje
 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Vouchera Dermedik.
 2. Wydawcą oraz sprzedawcą Vouchera Dermedik (dalej zwanego w skrócie Voucher) jest Dermedik s.c. A. Stańko, A. Stańczyk-Gałuszka, ul. Wybickiego 42/2, 31-303 Kraków, NIP 9452156366, REGON 121479658.
 3. Voucher sprzedawany na stronie www.dermedik.pl jest bonem towarowym wydawanym na konkretną osobę i może być zrealizowany wyłącznie w Klinice Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Dermedik w Krakowie, ul. Wybickiego 42/2.
 4. Nabywcą Vouchera może być osoba fizyczna lub firma. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Nabywcy w dniu zakupu Vouchera.
 5. Użytkownikiem – posiadaczem Vouchera jest osoba wskazana przez Nabywcę w momencie jego zakupu. Po dokonaniu zakupu nie będzie możliwa zmiana Użytkownika Vouchera.
 6. Zamówienia na stronie www.dermedik.pl można składać przez całą dobę, a rejestracja jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna.
 7. Informacje podane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia traktowane jest jako oferta zakupu wybranego towaru na warunkach przedstawionych w opisie produktu.

 

2. Warunki zakupu i płatności, czas realizacji zamówienia oraz zwrot vouchera

 1. Zakupu Vouchera można dokonać poprzez stronę internetową.
 2. Zapłatę za zakupiony Voucher dokonuje się poprzez umieszczony na stronie formularz płatności online lub tradycyjnym przelew na konto Wydawcy podane w podsumowaniu zakupu.
 3. Wartość Vouchera na jaką opiewa jest wybierana przez Nabywcę  w momencie zakupu.
 4. Voucher zostanie przekazany Nabywcy drogą elektroniczną na adres email podany w zamówieniu po otrzymaniu środków pieniężnych przez Wydawcę.
 5. Ważność Vouchera wynosi 6 miesięcy i jest liczona od dnia zaksięgowania wpłaty. Po tym terminie Voucher nie będzie honorowany.
 6. Voucher można anulować do 14 dni od jego zakupu pod warunkiem, że nie został wykorzystany. Anulowanie w tym terminie uprawnia Nabywcę do otrzymania pełnego zwrotu kosztów. Chęć anulowania zakupionego Vouchera należy zgłosić mailowo na adres: gabinet@dermedik.pl
 
3. Reklamacje
 
 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (e-mail: gabinet@dermedik.pl, list polecony) na adres Wystawcy. Wystawca  rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Nabywcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany pisemnie : e-mailem lub listem poleconym.

 

4. Warunki ogólne korzystania z Vouchera

 1. Voucher może być zrealizowany na całą ofertę Kliniki Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Dermedik.
 2. Voucher uprawnia posiadacza do pełnej lub częściowej zapłaty za usługi świadczone przez Klinikę Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Dermedik. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w momencie, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa od wartości Vouchera. Voucher może być wykorzystany wielokrotnie bez możliwości podziału.
 3. Posiadacz Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w momencie, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość Vouchera. Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą. Możliwe jest łączenie Voucherów celem zapłaty za jedną usługę.
 4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 5. Warunkiem rozliczenia Vouchera przez Wydawcę jest jego okazanie w momencie zamówienia usługi. Vouchery okazane przez Użytkownika po rozliczeniu usługi nie podlegają rozliczeniu.
 6. Dostępność usług możliwych do zrealizowania i rozliczenia przy pomocy Vouchera jest ograniczona bieżącymi rezerwacjami. Dlatego też zalecane jest wcześniejsze umówienie i rezerwacja terminu wykonania zabiegu.

5. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dermedik s.c. A. Stańko, A. Stańczyk-Gałuszka, ul. Wybickiego 42/2, 31-303 Kraków, NIP 9452156366, REGON 121479658.. Dane osobowe podane przez Nabywcę w momencie zakupu Vouchera są dobrowolne i będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby zakupu i płatności online oraz realizacji Vouchera.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu zakupu na stronie www.dermedik.pl jest dobrowolne. Dane te używane są wyłącznie w celu realizacji zakupu Vouchera Dermedik.
 3. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji handlowych i marketingowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
 

6. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.Niniejszy regulamin uważa ny jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera w momencie dokonania zapłaty.
 2. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wystawcę i udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 3. Ważne są i uznawane są tylko Vouchery wystawione i zakupione u Wystawcy. Odsprzedaż unieważnia Voucher bez zwrotu należności jakie poniósł Nabywca w momencie jego zakupu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2022 roku.
 
 

Zapraszamy ponownie

Aby oglądać naszą stronę należy potwierdzić wymagania dotyczące dostępu do strony.

Ta strona przeznaczona jest wyłącznie dla profesjonalistów w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych. Aby potwierdzić, że spełniasz te wymagania, kliknij przycisk “Potwierdzam”.

Przechodząc dalej, oświadczasz, że:

Posiadasz formalne wykształcenie z zakresu medycyny / ochrony zdrowia lub prowadzisz działalność w zakresie medycyny / ochrony zdrowia.
Jesteś świadomy/a, że treści na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów.
Udostępnianie materiałów zawartych na tej stronie na stronach i w social mediach przeznaczonych dla nie-profesjonalistów jest zabronione.

Umów się na wizytę

Wypełnij poniższy formularz. Oddzwonimy, aby potwierdzić rezerwację i zaproponować termin.